Checklista för en SEO-specialist

Vet du vad en SEO-specialist gör om dagarna? Vi har pratat mycket om vad SEO är och vad digital marknadsföring är men i det här inlägget kommer du få lite mer insyn i vad en SEO-specialist faktiskt gör.

Research som en SEO-specialist gör

Grundarbetet för en SEO-specialist handlar om analys och research. SEO handlar ju om att optimera utvalda sökord eller sökbegrepp på en sökmotor. Kan man inte bara ta ett sökord och hoppas på det bästa?

Att hux flux ta ett sökord utan att ha gjort en grundlig analys kan få förödande effekter. Med förödande effekter menar vi att det inte händer något alls. Först och främst behöver SEO-specialisten undersöka hur mycket sökningar det är på ett sökord. Hur gör man det?

Sökordsplaneraren

 1. Gå in i sökordsplaneraren.

Sökordsplaneraren

2. Välj ”hämta sökvolymdata och trender”.

SEO-specialist och sökordsplaneraren

3. Skriv in sökordet som du vill analysera.

Sökningar på sökordet SEO-specialist

Nu har vi fått fram att det är uppskattningsvis 480 sökningar/mån. Det uppskattade antalet sökningar är fördelat på 12 månader. Vissa månader kan det vara mer sökningar och vissa månader kan det vara mindre sökningar. Verktyget som vi använder för den här analysen heter sökordsplaneraren eller som det heter på engelska Google Keyword Tool.

Med hjälp av vår analys ser vi att det är ca 880 sökningar i juli vilket är en peak inom sökbegreppet. Det kan ha att göra med att många söker jobb just vid den här tidpunkten.

Nästa steg blir att undersöka hur stor konkurrens det är på sökordet. Ett första steg man kan göra är att Googla på sökordet. Frågorna du kan ställa dig själv då är följande:

 1. Dyker det upp några konkurrenter i sökresultatet?
 2. Är det välkända/starka varumärken/domäner som dyker upp?
 3. Är det något företag som annonserar med Google Adwords på sökordet?
 4. Har alla specifika sidor om sökordet? (det ser du i url:en)
 5. Finns sökordet i h1-titeln?
 6. Hur mycket och bra text är det på sidorna som dyker upp?
 7. Finns det några intressanta relaterade sökningar längst ner i träfflistan?
 8. Hur stor spridning har sidan på sociala medier?

Detta är saker som avgör om hur stor konkurrens det kan vara på ett sökord. Det finns även automatiska verktyg man kan använda sig av som sköter den här processen automatiskt. Det finns massvis med verktyg där ute och dom kostar runt 1000kr/mån.

När SEO-specialisten har beslutat sig för att satsa på sökordet så påbörjas analysen på webbplatsen. Följande frågor kan då vara bra att ställa:

 1. Ska jag skapa en separat sida?
 2. Ska jag använda en befintlig sida?
 3. Hur ser den interna länkstrukturen ut?
 4. Är webbplatsen snabb?
 5. Är webbsidorna mobilanpassade?

När följande saker är checkade så behöver SEO-specialisten producera innehållsrik och bra text om ämnet. När man ska skapa text för en webbsida bör man tänka på följande:

 1. Texten måste vara helt unik. Varför ska annars sökmotorerna prioritera er i sökresultatet?
 2. Inget får vara kopierat från någon annans webbplats
 3. Skriv om ”lätta” ämnen
 4. Ge något till besökaren (antingen i form av innehåll eller något annat)
 5. Gärna innehållsrik och djupgående information
 6. Glöm inte att få med sökorden i en titel eller två (men använd inte sökordet för mycket och lita inte allt för mycket på SEO-plugin som Yoast och All in one SEO)

När texten är klar är det dags för att publicera texten. Samtidigt sätter SEO-specialisten upp en tracking som analyserar konkurrenter och positioner på sökordet. Anledning till varför konkurrenter läggs till är för att dels analysera 2–3 andra webbplatser i samma analys. Om Google uppdaterar något kan SEO-specialisten se om samma sak händer på alla webbplatser. Baserat på den informationen kan man enklare göra en bedömning av situationen.

Nästa steg arbetar SEO-specialisten med analys av länkstrategi och länkstruktur.

Det var en kort förklaring på hur en SEO-specialist arbetar. Kan det vara något för dig?