Hur får man hjälp med SEO?

Att ställa sig frågan om att få hjälp med SEO är vanligare än vad man tror. Uppskattningsvis googlar ca 110 personer på ”hjälp med SEO” varje månad. Hur får man hjälp? Det tänkte vi gå igenom i det här inlägget och vad vårt råd är för att hitta en bra SEO-byrå.

Planera är en bra grund för SEO

Innan man börjar kontakta SEO-leverantörer hej vilt tycker vi att ni bör sätta er ner och fråga er själva varför ni ska börja jobba med SEO. Alla företag har faktiskt inte nytta av SEO. Frågor som ni kan ställa er är följande:

Grundläggande frågeställningar:

  • Vad är målsättningen med SEO-arbetet?
  • Hur mycket tid kan ni som företag avsätta under projektet?
  • Hur mycket budget har ni avsatt?

Olika tillvägagångssätt för att få hjälp

När ni väl svarat på dessa frågor kan ni gå vidare till nästa steg. Nu gäller det att hitta en byrå som både håller vad dom lovar och är duktiga på det dom gör. Hur gör man det?

Behöver du hjälp med SEO?

Ett första tips kan vara att googla. Det måste ju vara bra om partnern som faktiskt ska utgöra vår optimering syns klart och tydligt. Vi beskriver detta utförligare här. Om ni t.ex. googlar på t.ex. ”Hjälp med sökmotoroptimering” så dyker vårt företag upp.

Hjälp med SEO

Resultat. För att ni ska få hjälp med er SEO behöver ni ha en leverantör som levererar. Med att leverera menar vi att positionera ett företag på en sökmotor på ett ”juste” (white-hat-SEO) sätt. Att arbeta med SEO är en långsiktig satsning och det bör även återspegla i arbetssättet. Ingen tycker väl om att plötsligt tappa 60–70% av sina positioner och trafik.

Att matcha. Att leverantören och kunden ska ha möjlighet att samarbeta på ett bra sätt. Att arbeta tillsammans på ett bra sätt är inte bara mycket trevligare utan resultatet kommer även därefter. Magkänslan är ofta en bra grej och om det känns som att ni matchar redan vid starten – då är ni en bra bit på vägen. För att summera rekommenderar vi följande tillvägagångssätt för att få hjälp med SEO:

Skriv ner ett mål för SEO-projektet

  • Skriv ner hur mycket tid ni uppskattar att ni kan vara delaktiga i projektet
  • Sätt en budget i pengar
  • Prata med 2 eller flera SEO-byråer och fråga efter referenser

Behöver du eller ert företag hjälp med SEO?