Nulägesanalys

Vi brukar ofta prata om hur viktigt det är att göra både en sökordsanalys och en nulägesanalys när man vill få en bättre närvaro online. Genom en grundlig analys kan vi göra det vi är bäst på – att sökoptimera webbsidor för relevanta nyckelord som i sin tur resulterar i fler kunder åt företaget som vi hjälper. Läs mer om hur vi utför vår sökordsanalys.

Nulägesanalys och varför skriver vi om detta?

Vi stöter ofta på företag som har arbetat med sökmotoroptimering som projekt under en lång tid men som varken gjort en nulägesanalys eller en sökordsanalys. Vi tänkte därför ta upp ett bra exempel på hur ni kan göra och hur enkelt ni kan tillämpa det på ert företag.

Hur hänger nulägesnalysen och sökordsanalysen ihop? Att analysera konkurrenter och marknadsandelar är otroligt viktigt för en framgångsrik sökmotoroptimering.

Varför då?

Exempel på nulägesanalys och sökordsanalys

Nulägesanalys där vi identifierar sökningar i jämförelse med konkurrens på ett sökord.

Låt säga att ert företag har 30% i marknadsandelar. Er närmsta konkurrent har 40% i marknadsandelar. Det vi kan göra åt ert företag är att identifiera trafiken som era konkurrenter får genom exempelvis google.se. Vi identifierar inte bara trafiken utan vi ser även till att ni syns tillsammans med era konkurrenter. Bra va?

Det här bör ni tänka på under ert projekt:

Det är extra viktigt att kika på sökord/nyckelord som ert företag ligger lite sämre till på, men som era konkurrenter syns bra på. Sämre? Med lite sämre menar vi på sidan 2 på sökmotorerna eller sämre.

För att försöka ta mer marknadsandelar online är detta ett steg vi rekommenderar att titta närmare på. Vi tycker framförallt steg nummer två i nulägesanalysen är extra viktig när man vill förbättra närvaron online.

Nedan kommer en guide på en nulägesanalys och exempel på frågeställningar som ni kan ta upp.

Exempel/mall på nulägesanalys för företaget

Steg 1 – företaget

Frågeställningar som du bör ta upp:

 • Vad gör ert företag? Hur ser affärsidén ut?
 • Hur ser kunskapsnivån ut på ert företag?
 • Vilka styr och ställer?
 • Hyr ni eller äger ni er företagslokal?
 • Ekonomisk styrka

Varför ska ni ställa dessa frågor: För att se företagets styrkor och svagheter i jämförelse med branschkollegorna.

Steg 2 – Affärsmiljön på företaget

Frågeställningar som kan vara bra att ta upp:

 • Vilka är företagets konkurrenter?
 • Vilka är företagets betalande kunder?
 • Hur stor marknadsandel har ert företag?
 • Finns det många konkurrenter att vända sig till?
 • Vilka försäljningskanaler används?

Varför ställer vi frågorna: Anledningen till varför man går igenom det här steget är för att få fram både möjligheter och hot.

Steg – 3 Omvärlden

Frågeställningar för ert företag:

 • Teknisk utveckling
 • Låg eller hög konjunktur just nu
 • Trender just nu och hur påverkar det företaget

Varför: Anledningen till varför man går igenom det här steget är för att få fram både möjligheter och hot.

Att tänka på:

Om ni gör analysen själva – va kritiska mot ert företag. Då får ni helt enkelt ut mer av analysen. Det finns ingen mening med att göra arbetet om ni märker att det inte finns några brister eller förbättringsmöjligheter. Det är bristerna och förbättringsmöjligheterna som gör att ni kan bli bättre.

Behöver ni hjälp med en nulägesanalys eller en sökordsanalys för att bli bättre på att nå era kunder?

Kontakta oss idag.