juni 28, 2017

Länkstrategi

När vi pratar om länkstrategi med våra kunder så handlar det till 100% i fallen om sökmotoroptimering. En länkstrategi går att utföra både mot den externa delen som kallas offpage men även mot den interna delen som kallas onpage. En länkstrategi betyder helt enkelt att man sätter en strategi på hur ni ska synas bättre i sökmotorerna med hjälp av olika länkstrategier.

Olika förutsättningar för att lyckas

Inom sökmotoroptimeringssammanhang brukar ofta länkkraft och länkstrategier användas som buzzwords. Alla webbsidor på en webbplats har olika krafter. Detta kallas ofta för länkjuice. Länkjuicen fördelas ut till alla sidor genom länkar. Startsidan har oftast mest länkjuice (kraft) eftersom den ligger på root-domänen och att i majoriteten av fallen så pekas flest externa länkar till startsidan. Internt här Adsight kallar vi startsidan ”Power Page”. 

Google har tidigare gått ut och kommunicerat att de vill att användaren ska ha möjlighet att nå alla webbsidor på en webbplats inom tre klick. Med en väl optimerad länkstrategi kan vi hjälpa Google att följa sidorna på ett optimalt sätt. I ett sökmotoroptimerings-perspektiv är detta ett ultimat verktyg att använda för att kommunicera till Google vilka sidor som är de där extra viktiga sidorna för dig som webbansvarig.

Exempel på länkstrategier

• Interna länkstrategier där ni hjälper besökaren att hitta rätt
• Interna länkstrategier där ni förklarar för Google vilka webbsidor som är viktigast på er webbplats
• Extern länkstrategi där ni sätter upp en plan och taktik på hur ni ska locka till er fler externa länkar

Oavsett vilken strategi ni väljer för era länkar så fråga er alltid innan vad målet är med arbetet. Riktigt sökmotoroptimering kräver tid och insatser och om ni arbetar fel med länkar kan det skada er organiska trafik.

Se till att du förser Google med informationen som de behöver och dirigera besökaren enkelt med en optimerad länkstrategi.

Meny Sökmotoroptimering

 Sökordsanalys
Onpage
Offpage
›Länkstrategi
Landningssidor

Kontaktpersoner

Alfons Passgård
+46 73 089 96 20
alfons@adsight.se