augusti 22, 2015

Sociala medier

Vad är sociala medier 

Med sociala medier menar vi webbplatser eller appar där innehållet är skapat av användarna. Innehållet kan bestå av all möjligt – intressanta länkar, diskussioner och information om hobbys, aktuella ämnen, personliga åsikter och insikter.

Sociala medier används också av företag och organisationer på olika sätt. Vissa fokuserar på annonsering, andra på att bygga och stärka kontakten med sina kunder. En hel del företag har också valt att lägga ut delar av sin kundtjänst i sociala medier.

Hur och vad ett företag eller en organisation bör göra i sociala medier är helt beroende på vad kärnverksamheten går ut på och vilka ens kunder är. Grundregeln är ändå att du bör finnas i sociala medier om dina kunder gör det.

Fyll i formuläret så berättar vi hur vi sammankopplar dina kunder med ert företag.

Arbeta med sociala medier

Den stora fördelen med sociala medier (och sökordsannonsering) är att de gör det möjligt att lättare nå specifika målgrupper – förutsatt att man har en väl genomtänkt strategi. Strategin bör innehålla delar av följande:

Annonsering – Idag är det möjligt att annonsera i de flesta digitala kanaler – Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Fördelen med annonsering i just sociala medier är att det är relativt lätt att nå specifika kundgrupper baserat på deras ålder, geografiskt område, intressen eller beteende. Det gör att det blir betydligt lättare att nå dem med anpassade budskap till just dem. Med det i ryggen är det dags att fundera på vad syftet med annonseringen är. Det kanske är att hitta nya kunder, stärka varumärket, driva trafik till webbsidan eller för att skapa en mer personlig kontakt med kunderna. När du sedan kommit igång med annonseringen är det lätt att mäta resultatet av den och vid behov optimera den ytterligare.

Interagera och analysera – Sociala medier är ett alldeles utmärkt sätt att kommunicera med sina kunder. Både genom att dela med dig av din egen historia, snabbt nå ut med information som att telefonväxeln inte fungerar just nu, eller att, i värsta fall, försvara och förklara sig vid en kris.
De strategiska momenten bör innehålla en plan gällande var och med vad du ska uppdatera, liksom med vilken frekvens. En krishanteringsplan är också viktig att arbeta fram, för att mota Olle i grind.

Vi vill också slå ett litet slag för att sociala medier är ett alldeles utmärkt sätt för dig att omvärldsbevaka, dels vad som händer i din egen bransch men också hur ”snacket går” mer generellt. Utifrån det kan man sedan skapa trender, haka på trender, lättare förstå sina kunder eller rent av hitta nya.

Så kan vi hjälpa dig med sociala medier

Vi gör allt från att starta upp ditt varumärke i olika kanaler, annonsera, ta fram en strategi till att skapa och lägga upp innehåll. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Kontaktpersoner

Alfons Passgård
+46 73 089 96 20
alfons@adsight.se