Sökmarknadsföring – digital närvaro i en modern miljö

Behöver du hjälp med sökmarknadsföring? Kanske är det första gången du läser om konceptet eller så har du redan insett dess värde och vill ha fler detaljer. Marknadsföring via sökmotorer, såsom Googles söknätverk, är ett av de bästa sätten att synas på 2018. Digital marknadsföring är en trend som växer exponentiellt och där ligger sökmarknadsföring i centrum.

Sökmarknadsföring 2018

Vad handlar sökmarknadsföring om då?

För dig som stött på begreppet tidigare så blir det lite upprepning men det skadar aldrig. Varje dag görs ca 3,5 miljarder sökningar på Google (i skrivande stund) och den siffran ökar exponentiellt. Det motsvarar ungefär 40 000 sökningar varje sekund i genomsnitt och 1200 miljarder per år. Mellan 16-20 % av alla sökningar som görs varje dag är dessutom unika.  När man hör sådana siffror kan det vara svårt att visualisera vad det faktiskt innebär. Det bästa sättet att sammanfatta det på är att du inte vill missa av att ta del i det enorma (och ständigt växande) söktryck som finns i vår värld idag.

Vad söker människor efter på Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer då?

Det finns såklart väldigt många olika anledningar till att göra en sökning online men man brukar dela in det i tre kategorier eftersom de flesta ord och sökfraser kan klassificeras bland åtminstone en av dessa typer.

  • Navigerings-relaterade
  • Informations-relaterade
  • Transaktions-relaterade

Navigering

Sannolikheten är ganska hög att du någon gång under den senaste veckan; ja kanske till och med senaste dagen gjort en försökt hitta vägbeskrivning till en plats som du ska besöka. Du kanske har haft ett möte med en kund någonstans; du kanske ska besöka en restaurang du aldrig varit på. Vi förflyttar oss hela tiden och när vi ska någonstans är sökmotorer (framförallt Google) det verktyg som de flesta vänder sig till i första hand.

Information

Varje dag så söker majoriteten av oss efter information om allt mellan himmel och jord på Google. Det kan handla om sådant som är relaterat till jobbet, utbildningsrelaterade frågor eller ren nyfikenhet.

Transaktioner

När du söker efter ”beställ gul t-shirt” så gör du sökningen med syftet att köpa något; du vill göra en transaktion.

Så hur ska man tänka kring marknadsföring i söknätverken?

Transaktionsrelaterade sökningar är de som är mest intressanta för många företag eftersom de kan leda direkt till försäljning. Man ska däremot inte underskatta värdet i att erbjuda exempelvis värdefull information såsom branschexperts; den typen av strategi kan också leda till många konverteringar.

Effektiv sökmarknadsföring

Specifika vs allmänna sökningar

Förutom att dela upp sökningar i de tre kategorier som beskrivits nu så kan sökningar även vara specifika eller allmänna. Om du söker efter exempelvis jacka så är din sökning mer allmän än om du hade sökt efter Peak Performance dunjacka. Sådana sökningar ligger ofta närmare köp och har större chans att leda till konvertering. De är däremot ofta mer konkurrensutsatta än andra sökord.

Varför är det så framgångsrikt?

Sökmarknadsföring handlar om att fånga upp de som verkar ha ett intresse för det egna företagets produkter och erbjuda dem en relevant sida att klicka på. Då är sannolikheten hög att kunden tar någon form av ”action” såsom att köpa något – eftersom att de själva har gjort ett aktivt val att söka efter det som du erbjuder.

Den stora utmaningen med sökmarknadsföring är att hitta sökfraser som är värdefulla att synas för men som man även har möjlighet att få en bra position på så att folk faktiskt klickar på ens sida. Om du tycker att detta låter intressant så ska du höra kontakta oss på Adsight; vi hjälper dig gärna. Eller varför inte lämna ditt nummer så ringer vi upp dig inom 29 sekunder; upp till dig!