WordPress rättigheter

I den här texten ska vi försöka reda ut eventuella frågetecken kring rättigheterna i plattformen WordPress. Har du koll på rättigheterna i WordPress?

WordPress är en av den vanligaste plattformarna som används för både hemsidor och bloggar. För att begränsa och ha en tydlig struktur i sin WordPress-installation kan man sätta olika rättigheter för olika användare.

Att lägga till en användare i wordpress samt deras rättigheter (roll)

Ska man sätta administratör på alla?

Vi rekommenderar inte att sätta alla användare som administratör. Fråga dig själv vad användarna kommer göra på installationen. Ska dom ändra layouten på sidan? Eller ska användaren bara skriva nya inlägg? Vi ska försöka reda ut frågorna kring rättigheterna i WordPress. Nedan följer alla olika rättigheter och vad dessa betyder.

Lägg till ny användare i wordpress

Prenumeranten

Alla prenumeranter kan både läsa och skriva kommentarer. Prenumeranterna kan också ta emot nyhetsbrev samt rättigheterna att redigera sin unika användarprofil.

Medarbetaren

Alla medarbetare kan både redigera och skriva inlägg i WordPress. Begränsningen för medarbetare är att dom inte kan publicera själva inlägget.

Författaren

En författare i WordPress kan både skriva, redigera och publicera egna inlägg. Däremot kan dom inte redigera andra inlägg som andra användare gjort i WordPress.

Redaktören

Att vara redaktör i WordPress innebär att man både kan skriva, ändra och ta bort inlägg samt sidor. Redaktören kan även godkänna, ta bort eller ändra både sidor, inlägg och kommentarer. Redaktören kan även publicera nya nya kategorier och eventuella länkar på både inlägg och sidor.

Administratören

Att agera administratör på en WordPress-installation innebär i stort sett fullständiga rättigheter. Administratören kan både lägga till, redigera och ta bort teman och tillägg. Administratören har även fullständig kontroll över alla användare i WordPress. Administratören styr även över innehållet som sidor och innehåll på alla sidor, oavsett viken användare som skapat innehållet.

Det är enkelt att bjuda in nya användare till WordPress. Ha gärna koll på vilka rättigheter ni sätter. Ni vill inte att alla användare har fullständiga rättigheter.