Behöver du vår hjälp?

Adsight är en digital byrå som utgår från ditt företags behov och målgrupp – så att du och dina kunder lättare hittar varandra. Nyfiken på hur?

Är du medveten om huruvida innehållet i era produktioner bidrar till att nå uppsatta affärsmål? Om inte så är följande tre anledningar goda argument till varför ditt företag behöver använda en innehållsstrategi.

1. Ditt företag gynnas av en innehållsstrategi

Ännu en strategi? jajemen! Denna kommer däremot inte bli en i raden av alla andra som förvaras i den där dammiga pärmen som aldrig plockas fram.

En innehållsstrategi beskriver arbetsprocessens tillvägagångssätt och hur innehållet ska utformas för att nå upp till avsedda mål. Genom konkreta och användbara instruktioner besvarar den frågor om vem som gör vad, i vilka kanaler, hur det ska genomföras och när.

Varför? För att underlätta arbetsprocessen!

Innehållsstrategin ska med andra ord inte (bara) berätta vilket innehåll som ska publiceras i vilka kanaler, utan det är av största vikt att den berättar vem som gör vad, hur, när och varför. På så sätt blir det lättare för alla inblandade att veta vilket material som ska tas fram, hur det ska hanteras och vem som är ansvarig för vad.

Se till att vara så specifik som möjligt så kommer er innehållsstrategi att bidra till större framgångar och mindre frågetecken.

2. Tydlig målsättning säkerställer produktionens värde

Det måste finnas ett mål med produktionen. Oavsett om det är kort- eller långsiktigt så måste innehållet självklart ha ett syfte, hur kan arbetet annars vara resursmässigt försvarbart?

Kanske är målet att locka fler kunder, att få större räckvidd eller att öka målgruppens engagemang. Men utan medvetenhet gällande produktionens affärsnytta eller hur innehållet bidrar till helheten är det svårt att mäta värdet i det utförda arbetet.

Om vi istället vet vad vi vill åstadkomma – vad som är värdet i produktionen – och hur vi arbetar för att nå dit – innehållsstrategin – är arbetet med innehållet i produktionen alltid försvarbart.

3. Lättare att nå ut till önskad målgrupp

Har du koll på mottagaren för din produktion? Troligtvis är innehållet skapat för att kommunicera, engagera eller förändra något. Hur som helst är det någon som kommer ta del av det, vet du vem?

För att uppnå målet med produktionen måste innehållet anpassas efter dem som du önskar att kommunicera med.

Innehållsstrategin ska därmed konkretisera hur du på ett medvetet sätt arbetar för att nå ut till avsedd målgrupp. Den ska därför innehålla vilka budskap, kanaler och format som fungerar på era olika målgrupper.

Vilket mål du än satt upp för det som du publicerar så måste innehållet vara värdefullt för mottagaren. Att veta vem du producerar för är därmed A och O. Att förstå hur du når dem är allt däremellan.

Till sist.

Som en del av det strategiska arbetet kan även innehållsstrategin behövas ses över. Kanske genomgår ert företag en förändring eller så vill ni arbeta mot nya mål.

Oavsett var ni är i företagsprocessen och vilken hjälp ni behöver med just eran innehållsstrategi är ni välkomna att höra av er till oss på Adsight. Ring oss på 08-6110071 eller skicka ett mejl till info@adsight.se, välkommen!

Behöver du vår hjälp?

Vi är en fullservicebyrå och hjälper dig med planering och utförande av digital marknadsföring, produktion och design av webbplatser och spårning av marknadsföringsaktiviteter.

Stockholm

Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm

Google Betyg
4.7
54 recensioner
×