Behöver du vår hjälp?

Adsight är en digital byrå som utgår från ditt företags behov och målgrupp – så att du och dina kunder lättare hittar varandra. Nyfiken på hur?

Att som företag ha en fungerande och väl genomtänkt marknadsföringsstrategi är en viktig nyckel för ett framgångsrikt värdeskapande. En tydlig strategi öppnar för effektivitet och struktur kring vad man ska åstadkomma i sin marknadsföring. Jag kommer här att gå igenom några grundläggande principer för vad en lyckad marknadsföringsstrategi bör innehålla.

Vad är en marknadsföringsstrategi och vad används den till?

Marknadsföringsstrategier syftar till att identifiera, attrahera och behålla kunder genom att skapa och kommunicera ett värde för den målgrupp man riktar sig till. En lyckad marknadsföringsstrategi bör innehålla svar på framförallt två frågor:

  • Vilka kunder vill vi ska söka sig till oss?
  • Hur kan vi göra för att attrahera målgruppen på bästa sätt?

Varför är det viktigt att kunna besvara dessa frågor? Jo, eftersom svaren på dessa frågor kommer hjälpa dig att kommunicera med målgruppen på ett så effektivt sätt som möjligt. Marknadsföring handlar om att skapa ett värde för kunden och det är något som oftast sker i det långa loppet.

Att bygga upp långsiktiga och lönsamma kundrelationer är det ultimata målet med marknadsföringsstrategin men det kan ta tid och det är därför extra viktigt att man har en väl genomtänkt sådan. Att hitta svaren på de två frågorna hjälper dig att utforma din strategi och ett betydelsefullt steg för att besvara dem är att dela in marknaden i segment.

Segmentera marknaden och matcha med din drömkund

Genom att dela in marknaden i olika marknadssegment skapar du dig en tydlig bild om vilka målgrupper som är intressanta för dig och ditt företag att vända sig till. Det gör det helt enkelt enklare att förstå vilka kunder som matchar det värde ditt företag kan leverera bäst.

Att vända sig till en stor massmarknad är idag väldigt svårt och riskerar att slå tillbaka då träffsäkerheten i erbjudandet tenderar att minska. Hitta istället vad du anser skulle vara ditt företags drömmålgrupp och satsa på den.

Kommunicera rätt budskap och slå konkurrenterna

Värdeskapandet är helt grundläggande i marknadsföring och för att särskilja ditt företag från konkurrenterna behöver ditt företags värdeerbjudande differentieras och positioneras i förhållande till övriga marknaden.

Det är därför viktigt att kommunicera det värde man försöker skapa på ett tydligt sätt då det ger kunden en klar bild över vad ditt företag har att erbjuda. Ett tydligt kommunicerat budskap kan ge ditt företag konkurrensfördelar när det kommer till att nå potentiella kunder och målgrupper. Detta kan då skapa eller förstärka uppfattningen kunden har av ditt företag och vad ni är bättre än konkurrenterna på att leverera.

Marknadsföringsstrategin kommer leda ditt företag till rätt kunder

Sammanfattningsvis är marknadsföringsstrategin en mycket viktig del i att förstå marknaden och att skapa värdefulla kundrelationer. Genom att dela in målgrupper i olika segment lär du känna marknaden och kan då matcha ditt företags värdeerbjudande med rätt målgrupp.

När målgruppen du söker är identifierad kan en relation med kunderna skapas och därefter upprätthållas genom att leverera det värde som kunderna söker. Detta görs bland annat genom tydlig kommunikation där det också kan vara effektivt att positionera sig på ett sätt som gör att man utmärker sig från konkurrenterna.

Behöver du vår hjälp?

Vi är en fullservicebyrå och hjälper dig med planering och utförande av digital marknadsföring, produktion och design av webbplatser och spårning av marknadsföringsaktiviteter.

Stockholm

Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm

Google Betyg
4.7
54 recensioner
×