december 16, 2016

Webbsidor

Webbplatsen - företagets digitala hem

Idag har nio av tio företag och organisationer en egen webbplats. Beroende på vad företaget gör är sidorna mer eller mindre avancerade. För vissa räcker det med en enkel sida med lite grundläggande information, andra företag har mer avancerade funktioner på sin, en webbshop till exempel.

Oavsett vilka behov du har av en webbplats så kan vi hjälpa dig att bygga den. Fyll i formuläret så tar vi kontakt med er.

Det hjälper vi dig med

Vi hjälper dig att bygga upp en ny sida oavsett vilket webbpubliceringsverktyg du vill använda dig av.

Vi använder oss gärna av WordPress eftersom vi ser många fördelar med det. Dels är det ett av världens vanligaste publiceringsverktyg vilket gör att det hela tiden hänger med i utvecklingen. Det är också användarvänligt och lätt att SEO-anpassa. Dessutom är det väldigt kostnadseffektivt jämfört med många andra verktyg.

Vår arbetsprocess

• Uppstartsmöte – Där vi bättre förstår din verksamhet, dess behov och målsättning. 
• Research och design – Där vi bättre sätter oss in i branschen, dina kunder. I kombination med informationen från vårt första möte tar vi sedan fram en preliminär design. Den godkänns av er eller så diskuteras förslag på vilka ändringar som ska genomföras.
• Utveckling – Där vi bygger upp resten av webbplatsen, lägger upp grafik, kodar, skapar olika funktioner och slutligen finjusterar allting.
• Godkännande, optimering och lansering – Där vi efter att du har godkänt din nya webbplats optimerar dess prestanda. Därefter lanserar vi sidan.
• Slutligen över går sidan till regelbunden drift och underhåll. Det innebär bland annat en kontinuerlig anpassning till de nya säkerhetskrav som ställs. 

Responsiv design

En konsekvens av alla smartphones blev att allt fler av oss surfar från våra mobiler istället för från datorn. Till en början gjorde det att hemsidor var rätt svåra att läsa på den lilla mobilskärmen. Därför började man anpassa webbplatserna efter plattformen som du använder när du besöker sidan. Det är det som kallas för responsiv design.

Under 2016 bestämde sig Google för att premiera sidor som är mobilanpassade. Webbplatser med responsiv design visas därför högre upp i sökresultatet än motsvarande sida utan anpassningen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.