Annonsera på Google

Annonsera på Google på ett effektivt sätt

Rent statistiskt är det så att nio av tio köpbeslut föregås av en googling. Det är därför som Google är en av världens bästa reklamplatser.

Som partner till Google genomgår vi på Adsight löpande certifieringar som gör att vi bibehåller och utvecklar vår kompetens inom sökordsannonsering. Det gör att vi kan hjälpa dig att annonsera på Google på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Rent praktiskt handlar det om att vi startar och sedan optimerar kampanjer i Google Adwords.

Fördelar med att annonsera på Google

• Kunder hittar dig istället för tvärtom
• Du betalar bara när någon aktivt har klickat på din annons
• Annonserna har en hög konvertering
• Du kan kontinuerligt följa och utvärdera en kampanj

Hur går det till när vi hjälper företag att annonsera?

Vi startar alltid vårt arbete med en behovsanalys. Alla företag har olika mål med deras annonsering och det är därför extra viktigt att först ta reda på vad företagets specifika mål med annonseringen är. En del företag vill öka trafiken till hemsidan andra vill hitta nya kunder och öka försäljningen. I andra fall handlar det bara om att göra sin annonsering effektivare, de kanske utökar annonseringen på Google och minskar den de haft i olika tidningar.

Efter behovsanalysen gör vi en sökordsanalys. Den går ut på att identifiera vilka sökord som är relevanta – att hitta orden eller fraserna som många söker på, samtidigt som konkurrensen på dem är låg.

Efter att sökordsanalysen utförts skapar vi en kampanj baserat på vår tidigare analys. Reslutatet och uppföljningen av pågående kampanjer sker månadsvis eller enligt önskemål.

Om du behöver hjälp med din annonsering på Google är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Google Adwords

Vi hjälper dig med en helhetslösning på Google AdWords. Hos oss kan du få hjälp med att både starta upp ett nytt konto och optimera ett befintligt konto.

Intresserad av att få hjälp? Klicka dig vidare till vår kontaktsida.

Dela