Skaffa en enkel webbstrategi

Idag pratar alla om att man ska ha en webbstrategi men vad innebär det egentligen, hur ser en sån ut och varför är det bra? Det tänkte jag prata om i det här inlägget.

Jag börjar med den sista frågan ”varför är det bra att ha en webbstrategi?”. En webbstrategi är bra att ha för att se och komma fram till att man gör rätt saker i digitala medier. Som Sickan i Jönnssonligan skulle ha sagt: ”Jag har en plan”. I större organisationer kan de också vara bra för att fånga upp alla intressenters åsikter och mål så att inget glöms bort. Baserat på strategin blir det också lättare att fördela de resurser som behövs.

När man börjar med att ta fram en strategi är det bra att göra det så transparent som möjligt. Låt alla komma till tals och uttrycka vilka förväntningar och behov de har. Ett förslag på hur är att välja ut en representant från företagets olika delar, träffas ett par gånger och diskutera igenom digitala medier. Använd det ni kommer fram till i strategin — formulera vad som ska göras och varför?

I nästa steg kan det vara bra att börja prata med dem som faktiskt ska utföra arbetet och få deras feedback. Gör en SWOT-analys tillsammans.

Börja sedan arbeta på en skiss för webbstrategin. Förslagsvis skulle den kunna innehålla några av dessa punkter.

  • Inledande syfte
  • Omfattning
  • Mål
  • Organisation
  • Marknadsföring och försäljning
  • Krishantering
  • Innehållstrategi
  • Verktyg
  • Teknisk information och säkerhet

Fyll på dokumentet med den information du fått av ditt tidigare arbete. Bjud gärna in andra som har varit med i den processen och låt dem skriva sina delar. Dela gärna in varje kapitel i långsiktiga och kortsiktiga och mål. Avsluta med att sammanfatta alla aktiviteter som ska göras och ange vem som är ansvarig för dem i ett separat dokument.

En webbstrategi brukar oftast inte vara huggen i sten, utvecklingen går fram så saker kommer till och tas bort. Huvudpoängen med en strategi är ändå att det finns en plan, alla vet vad som ska göras och vad det förhoppningsvis leder till. Det är bra för alla.

p.s. Om ni ska bygga en ny webbsida så kan du hitta inspiration i det här inlägget.

Vi hjälper gärna till med er strategi. Kontakta oss här.

Ha en bra dag!