Behöver du vår hjälp?

Adsight är en digital byrå som utgår från ditt företags behov och målgrupp – så att du och dina kunder lättare hittar varandra. Nyfiken på hur?

Att beräkna hur mycket avkastning man får på sin SEO-investering kan vara svårt. Det är en fråga som vanligtvis rör upp fler frågor än svar. Jag tänkte därför försöka reda ut hur du kan beräkna ROI på dina SEO-satsningar.  

Men först – vad är ROI?

De flesta är troligtvis medvetna om vad beteckningen ROI står för. Om du inte har koll på detta så är det en förkortning av Return Of Investment. Vilket på svenska kan översättas till avkastning på investering.

I korta drag är alltså ROI är ett mått som används för att beräkna hur mycket avkastning man får för sin investering. En investering som i detta fall är sökmotoroptimering (SEO). Hur mycket har intäkterna ökat i förhållande till de X-antal tusen du investerat?

Utmaningar med att beräkna avkastningen på SEO

Som nämnts inledningsvis kan det för de flesta vara svårt att beräkna vilken avkastning man fått på sina SEO-investeringar. Vanligtvis för att man:

  • Inte förstår alla de termer som konsulter och byråer använder
  • Inte har tillräckligt med insyn i vad som görs
  • Inte förstår all den data som presenteras

Så behöver däremot inte vara fallet. Det går att göra tydliga kopplingar mellan ökade intäkter och sökmotoroptimeringsinsatser. Du behöver däremot förstå hur dessa insatser kan öka dina intäkter och samtidigt sänka dina kostnader inom andra områden.

Tips för att beräkna ROI på sökmotoroptimering 

Det kommer alltid att finnas utmaningar med att göra denna typ av beräkningar. Nedan följer däremot några tips på hur du kan kontrollera att din investering ger god avkastning:

1. Kolla om den organiska trafiken ökar 

Ett av de främsta målen med dessa insatser är att driva in mer trafik från sökmotorers organiska träfflista. Per automatik kommer det inte leda till ökade intäkter, men det är ändå en viktig aspekt att titta på.

Utan trafik, d.v.s. besökare på din webbplats, är det nämligen omöjligt att sälja någonting. Oavsett om det handlar om produkter, tjänster eller affiliate-annonser.

Det första du bör kontrollera är därför om din organiska trafik ökar. Något som enklast görs via Google Analytics (förutsatt att det finns installerat på din webbplats). Börja med att navigera till Förvärv > All trafik > Källa/medium:

Kontrollera organisk trafik i Google Analytics - steg 1

Välj sedan datumintervall i det högra hörnet, förslagsvis en hel månad:

Kontrollera organisk trafik i Google Analytics - steg 2

För att kontrollera huruvida trafiken har ökat eller minskat, klickar du för rutan Jämför med och ändrar rullmenyn till föregående år:

Kontrollera organisk trafik i Google Analytics - steg 3

Skrolla sedan längre ner på sidan tills du ser google / organic, d.v.s. den organiska trafiken från Google. Nu ser du tydligt om den organiska trafiken har ökat eller minskat i jämförelse med föregående år:

Kontrollera organisk trafik i Google Analytics - steg 4

Här vill du såklart se en ökning. Det är en stark indikation på att din konsult eller byrå gör ett bra jobb. Beroende på vilka insatser som görs av den du anlitar kan du däremot göra en än mer djupgående kontroll.

Om du exempelvis vet med dig att din konsult eller byrå jobbar med specifika landningssidor, kan du kontrollera hur mycket av den organiska trafiken som kommer från dessa. För att göra detta klickar du på google / organic och lägger sedan till en Sekundär dimension för Målsida:

Kontrollera organisk trafik i Google Analytics - steg 5

Klicka sedan på Avancerat och lägg till ett filter för att Inkludera Målsidor som Innehåller en specifik URL. Vet du med dig att den du anlitar har gjort landningssidor som heter /tjänst-ort, kan du skriva in /tjänst för att sedan se hur mycket trafik som kommer från dessa sidor:

Kontrollera organisk trafik i Google Analytics - steg 6

Är trafiken från dessa sidor obefintlig (och den du anlitar inte har gjort några andra insatser) kan detta istället tyda på att du inte får avkastning på din investering.

2. Kolla om intäkterna ökar

Om du har mål- och intäktsspårning aktiverat i Google Analytics kan du även kontrollera om intäkterna har ökat från den organiska trafiken. Du kan också använda ovanstående filtrering för att se om intäkterna härrör från de eventuella landningssidor som din konsult eller byrå skapat:

Kontrollera intäkter i Google Analytics

3. Kolla hur sessionslängden ser ut i jämförelse med andra källor

För att kontrollera huruvida hög kvalitet det är på den trafik som kommer in på din webbplats, kan du slänga ett öga på sessionslängden, d.v.s. den genomsnittliga tid som användare stannar på din webbplats.

Om den du anlitar fokuserar på att öka din synlighet på rätt sökord och du har en optimerad hemsida som bl.a. är användarvänlig, bör sessionslängden vara lång. Minst lika lång som sessionslängden från andra källor men gärna ännu längre.

Enligt EZoic finns det nämligen ett samband mellan den tid som användare stannar på en webbplats och intäkter:

Samband mellan sessionslängd och ökade intäkter

Du bör dock ha viss överseende när det kommer till sessionslängden. När du exempelvis skapar nya landningssidor på din webbplats, kan dessa bli synliga på hundratals ord utöver det som din konsult eller byrå fokuserar på.

Något som kan resultera i att du får båda högkvalitativ trafik (som ökar sessionslängden) samt trafik som inte är lika kvalitativ (som minskar sessionslängden).

4. Kolla om du kan minska dina annonskostnader över tid

Sökmotoroptimering kommer troligtvis aldrig att kunna ersätta köpt annonsering helt och hållet. I och med att du blir synlig på allt fler sökord organiskt, bör du däremot kunna minska dina kostnader för att annonsera på Google över tid.

Du hittar ett bra exempel i vårt kundcase med Hemfixare, som på frågan om hur de upplevt samarbetet med oss svarar:

”Vi ser att trafiken till sidan ökat markant senaste tiden vilket är kul. Vår utmaning är att 80% av kunderna ringer till oss för att beskriva sitt problem, varför det är svårt att mäta exakt vad det innebär för ordflödet. Frågar vi kunderna hur de hittat oss säger de ”Google” och andelen ökar även när vi reducerat Ads (tidigare Adwords) budgeten till en fjärdedel sedan årsskiftet.”

Avslutningsvis

Jag hoppas att du kan använda ovanstående tips för att kunna göra bättre bedömningar huruvida bra eller dålig ROI du får på din SEO-investering.

Om du är på jakt efter en ny samarbetspartner som kan hjälpa dig att driva mer organisk trafik som resulterar i nya affärer, kan du med fördel vända dig till oss på Adsight.

Ring oss på 08-6110071, skicka ett mejl till info@adsight.se eller använd kontakta oss-funktionen nedan – vi ser fram emot att jobba med just dig!

Behöver du vår hjälp?

Vi är en fullservicebyrå och hjälper dig med planering och utförande av digital marknadsföring, produktion och design av webbplatser och spårning av marknadsföringsaktiviteter.

Stockholm

Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm

Google Betyg
4.7
52 recensioner
×