Så Googlade svenskarna 2020

Så Googlade svenskarna 2020

Behöver du vår hjälp?

Adsight är en digital byrå som utgår från ditt företags behov och målgrupp – så att du och dina kunder lättare hittar varandra. Nyfiken på hur?

Så var den här, Googles årliga lista över de mest trendande sökningarna. Att corona-relaterade sökningar ligger topp förvånar troligtvis ingen. Men vilka andra ämnen var vi svenskar intresserade av under 2020? (mer…)

KPI:er – en komplett guide

KPI:er – en komplett guide

Behöver du vår hjälp?

Adsight är en digital byrå som utgår från ditt företags behov och målgrupp – så att du och dina kunder lättare hittar varandra. Nyfiken på hur?

För att lyckas med digital marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO) gäller det att använda sig av lämpliga KPI:er. Men vad betyder egentligen detta begrepp och varför är det så viktigt? I denna artikel reder vi ut alla frågetecken!  

Vad betyder KPI? 

KPI är en förkortning av engelskans Key Performance Indicator, vilket på svenska brukar översättas till nyckeltal. När vi i denna artikel använder begreppen KPI, Key Performance Indicator och nyckeltal är innebörden således densamma.

I grund och botten är detta begrepp ett mätvärde som används för att hålla koll på särskilda aspekter eller mål och därigenom kunna utvärdera huruvida effektivt ett företag är på att uppnå dessa.

KPI:er i olika branscher 

Nyckeltal kan användas i en mängd olika sammanhang och beroende på vart de används kan tillämpningen variera något. Grundprincipen är däremot densamma – att mäta särskilda aspekter eller mål för att kunna utvärdera huruvida effektivt ett företag uppnått dessa. 

Nyckeltal inom den finansiella världen

KPI:er har sedan länge använts inom den finansiella världen. Exempelvis för att mäta utvecklingen hos börsnoterade bolag och säkerställa att denna går åt rätt håll.

Du bör också känna till att KPI kan användas för att benämna Konsumentprisindex, vilket är det vanliga måttet för inflationsberäkningar i Sverige.

Nyckeltal inom digital marknadsföring

Det är däremot inte enbart inom den finansiella världen som nyckeltal kan användas, utan även inom digital marknadsföring. Här handlar det vanligtvis om att sätta upp mätbara mål som hjälper marknadsföringsavdelningen att planera och följa upp sina insatser.

Vårt huvudsakliga fokus i denna artikel kommer att vara nyckeltal inom digital marknadsföring. Vi lämnar därför den finansiella världen bakom oss och riktar istället strålkastarljuset mot digitala KPI:er.

Exempel på digitala KPI:er 

Så, vilka nyckeltal kan man då använda sig av för att mäta och följa upp sina marknadsföringsinsatser på nätet? Nedanför har vi samlat några av de allra vanligaste: 

CPC – klickkostnad

CPC är en förkortning av engelskans Cost Per Click och brukar på svenska översättas till klickkostnad. Det är ett vanligt förekommande nyckeltal när man arbetar med köpt annonser i sökmotorer eller i sociala medier och vill hålla koll på hur mycket man betalar varje gång någon klickar på ens annonser.

För att beräkna CPC-kostnaden tar du den totala kostnaden och dividerar den med antalet klick på annonserna. 

CPM – kostnad per tusen visningar 

CPM är en förkortning av engelskans Cost Per Mille brukar på svenska översättas till kostnad per tusen visningar. Det är vanligt förekommande när man arbetar med köpt annonsering och betalar för exponeringar istället för klick.

CTR – klickfrekvens

CTR är en förkortning av engelskans Click Through Rate och brukar på svenska översättas till klickfrekvens. Ett mätvärde som är vanligt förekommande när man arbetar med såväl köpt annonsering som med sökmotoroptimering.

I korta drag går det ut på att undersöka hur många av de som ser ens annons eller sökresultat som faktiskt klickar på det. En hög klickfrekvens tyder på att dina annonser eller metatitlar är tilltalande för målgruppen.

För att beräkna klickfrekvensen tar du totalt antal exponeringar och dividerar det med antalet klick.

Kostnad per lead eller konvertering

Precis som namnet antyder är detta ett nyckeltal som används för att ta reda på hur mycket det kostar att få någon att genomföra önskad åtgärd. Det kan exempelvis handla om att signa upp sig på ett nyhetsbrev eller köpa en produkt.

För att beräkna kostnaden per lead eller konvertering tar du den totala kostnaden för marknadsföringsinsatserna och dividerar det med antalet leads/konverteringar.

Bounce rate – avvisningsfrekvens

Bounce rate är ett nyckeltal som är vanligt förekommande när man vill utvärdera hur besökare upplever ens webbplats/landningssida.

Hur väljer man rätt nyckeltal?  

Tillgången till data är näst intill oändlig inom digital marknadsföring. Det betyder däremot inte att man ska hålla koll på alla nyckeltal som finns. Fundera istället på vilket syfte ni har med era marknadsföringsinsatser och vilka KPI:er som kan vara passande för att utvärdera huruvida ni lyckats med detta!

Behöver du vår hjälp?

Vi är en fullservicebyrå och hjälper dig med planering och utförande av digital marknadsföring, produktion och design av webbplatser och spårning av marknadsföringsaktiviteter.

Stockholm

Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm

Google Betyg
4.7
54 recensioner
×