SEO-test

Att utföra ett SEO-test kan både vara kul och lärorikt. För att ni ska testa era kunskaper har vi därför skapat ett par olika frågor som på något vis testar era grundläggande kunskaper inom SEO. Slipa på dina färdigheter i vår kunskapsbank.

Välkommen till Adsights SEO test

Vad står SEO för?
Vilken URL är bäst ur ett SEO-perspektiv?
Hur lång bör metabeskrivningen vara?
Vilken ordning bör titelstrukturen vara?
Vad är Robots.txt?
Vad kännetecknas felkod 404 av?

Behöver du hjälp?

Dela